مقالات

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اگر در ازدواج موقت (صیغه) به هر دلیلی زن و شوهر صاحب فرزندی شوند، آن بچه از نظر حقوقی دقیقا همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است و هیچ تفاوتی با آن ندارد و تمام امتیازات وی را دارا می باشد. طفل متولد در زمان زوجیت منتسب به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از …

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مهم ترین تفاوت های طلاق و فسخ نکاح : 1) در طلاق باید صیغه طلاق با تشریفات و بیان خاص انجام گیرد؛ در صورتی که در فسخ نیاز به آن تشریفات نیست.( ماده 1132 قانون مدنی ) 2) در طلاق شهادت دو مرد عادل ضروری است؛ در حالیکه در فسخ نیازی آن نیست. 3) اگر پیش از نزدیکی …

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

موضوعی که در این مقاله مطرح شده است ، دادن وکالت به هر شخصی است برای انعقاد عقد نکاح و نه صرفا وکالت دادن به وکیل دادگستری. در ازدواج نیز مانند سایر عقد های دیگر اراده باید اعلام شود، اظهار این اراده ممکن است به صورت نمایندگی انجام شود. مطابق ماده …

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نکاح : به معنی ازدواج است. انواع نکاح 1) نکاح دائم: عقد ازدواج که برای همیشه منعقد می شود را نکاح دائم می نامند. اصل نکاح دائم، یک قرارداد غیر مالی است که نیاز به رشد ندارد. نکاح دائم باید ثبت شود ولی ثبت نکردن آن باعث ابطال آن نمی شود ولی مجازات …

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد. داداگاه اگر زوج را محکوم به پرداخت مبلغ مهریه نماید و پس از ابلاغ حکم و صدور اجرائیه چنانچه زوج ادعا نماید که قادر به پرداخت مبلغ مهریه به صورت …

جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

قانون مدنی در ماده 1043 اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر باکره لازم دانسته است. ماده مذکور قبل از اصلاحیه سال 1361 این گونه مقرر می داشت که: در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اذن پدر یا جد پدری اوست. در …

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

نفقه چیست از جمله وظایف آقا تامین خوراک، پوشاک، مسکن و تمام هزینه‌های ضروری زندگی جهت امرار معاش همسر و فرزندان است  که: در مورد زوجه: وظایف همسر (زوج) تا زمانی است که خانم تمکین کند و اگر تمکین نکند آن را ناشزه می نامند و مستحق مطالبه نفقه نیست …

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود.  مهریه دو حالت دارد: مهریه عند الاستطاعه: وقتی آقا توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، خانم ابتدا توانایی آقا را باید اثبات کند و بعد در صورت …