مهریه چیست و مطالبه آن به چه صورت است؟

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود. 

مهریه دو حالت دارد:

  1. مهریه عند الاستطاعه: وقتی آقا توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، خانم ابتدا توانایی آقا را باید اثبات کند و بعد در صورت اثبات ، مهریه خود را مطالبه کند.
  2. مهریه عند الامطالبه: چه آقا توانایی پرداخت داشته باشد چه نداشته باشد ، در هر زمان که خانم مطالبه کند باید مهریه او را پرداخت کند.

شرایط مهریه

  1. مالیت داشته باشد: منظور این است که مهریه باید مال باشد و نحوه تشخیص مال توجه به چند مورد می باشد:
  2. باید قابل تقویم باشد. یعنی اینکه قابلیت تعیین و برآورد بر اساس وجه رایج کشور (ریال) را داشته باشد.
  3. قابل نقل و انتقال باشد. 
  4. مشروع باشد.

اگر مهریه یکی از شرایط بالا را نداشته باشد نمی تواند در عقد نکاح مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال اعضای بدن اشخاص ،مواد مخدر و یا چند کیلو بال مگس  نمی تواند مهریه قرار داده شود.
اگر مهریه وجه نقد ، مال یا تعداد سکه ای باشد که کمتر از بیست میلیون تومان باشد ، در شورای حل اختلاف رسیدگی میشود و اگر مبلغ آن بالای بیست میلیون تومان باشد ، در دادگاه خانواده به آن رسیدگی میشود که در هر دو صورت اگر سکه باشد باید تقدیم شود و اگر مال مشخص و معینی مثل فلان ملک مشخص باشد ، همان مورد مطالبه قرار می گیرد.

مطالبه مهریه

خانم ها برای مطالبه مهریه باید هزینه دادرسی پرداخت کنند که هزینه دادرسی با توجه به قیمت مهریه، در دفتر خدمات قضایی محاسبه میشود و پرداخت می گردد.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.