نفقه چیست و چگونه مطالبه می‌شود؟

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

نفقه چیست

از جمله وظایف آقا تامین خوراک، پوشاک، مسکن و تمام هزینه‌های ضروری زندگی جهت امرار معاش همسر و فرزندان است  که:
در مورد زوجه: وظایف همسر (زوج) تا زمانی است که خانم تمکین کند و اگر تمکین نکند آن را ناشزه می نامند و مستحق مطالبه نفقه نیست و اگر تمکین نماید ولی زوج نفقه وی را پرداخت نکند، خانم از دو طریق می تواند مهریه خود را مطالبه کند:

1- از طریق مراجع کیفری: زوجه به دفتر خدمات قضایی مراجعه می کند و با تنظیم شکایت تعقیب و مجازات همسر خود را با عنوان ترک انفاق از دادسرا درخواست می کند. که این شکایت در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج می باشد. که دادسرا پس از احراز مجرمیت زوج قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری جهت صدور حکم ارسال می نماید و دادگاه پس از احراز مجرمیت به‌ موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی که اظهار می دارد «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک‌ روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»، حکم محکومیت زوج را صادر می کند.

2- از طریق مراجع حقوقی: در این مرحله باید اول به میزان مبلغ مهریه توجه کنیم. اگر میزان مهریه اعم از سکه یا وجه نقد یا هر مال دیگری کمتر از بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و اگر میزان مهریه بیشتر از بیست میلیون تومان باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده محل سکونت مشترک و یا محل اقامت زوج و یا محل سکونت زوجه می باشد.که با عنوان مطالبه نفقه قابل طرح می باشد.
دادگاه پس از بررسی موضوع و ارجاع پرونده به کارشناس جهت تعیین میزان نفقه ایام گذشته و احراز عدم پرداخت نقه توسط زوج، حکم بر محکومیت زوج صادر می کند.
 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.