طلاق یا فسخ نکاح؟ آیا تفاوت دارند؟

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مهم ترین تفاوت های طلاق و فسخ نکاح :
1) در طلاق باید صیغه طلاق با تشریفات و بیان خاص انجام گیرد؛ در صورتی که در فسخ نیاز به آن تشریفات نیست.( ماده 1132 قانون مدنی )
2) در طلاق شهادت دو مرد عادل ضروری است؛ در حالیکه در فسخ نیازی آن نیست.
3) اگر پیش از نزدیکی طلاق صورت گیرد، زن مستحق نصف مهر است ولی اگر پیش از نزدیکی نکاح فسخ شود، زن مستحق مهر نیست؛ مگر اینکه موجب فسخ، عنن (ناتوانی جنسی مرد) باشد.(ماده 1092 و 1101 قانون مدنی)
4) اصولا طلاق به استناد ماده 1133 قانون مدنی به وسیله مرد واقع شود، جز در موارد مذکور در موارد 1129 و 1130 قانون مدنی، ولی فسخ از جانب زن و هم از جانب مرد در موارد اختصاصی یا اشتراکی قابل اعمال است.
5) ماده 645 قانون مجازات، فقط برای عدم ثبت طلاق و مجازات کیفری پیش بینی کرده بود و عدم ثبت فسخ نکاح، مجازاتی نداشت اما ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 91، با فسخ ماده 645 قانون مجازات، برای مردی که طلاق و همچنین فسخ نکاح را ثبت ننماید، مجازات کیفری در نظر گرفته است.
6) طلاق چنانچه رجعی باشد، در ایام عده، حق رجوع برای مرد پیش بینی شده است ولی در فسخ حق رجوعی در کار نیست.
7) به استناد ماده 1140 قانون مدنی، طلاق در زمان عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست؛ اما در فسخ این شرایط وجود ندارد.
8) دلایل و مستندات طلاق و فسخ با یکدیگر متفاوت است و نسبت به هر پرونده باید دلایل طلاق با فسخ نکاح جداگانه مورد توجه قرار بگیرد.
9) طلاق تحت شرایطی موجب حرمت ابدی می گردد یعنی دیگر آن زن و شوهر به یکدیگر محرم نبوده و هرگز قادر به برقراری یک رابطۀ شرعی نمیشوند  ولی در فسخ نکاح چنین نیست.
10) فسخ نکاح در صورت تحقق شرایط و موجبات فوری است و هر یک از زوجین در صورت تحقق شرایط باید در اولین فرصت که حالت عرفی نیز دارد پس از اطلاع از موضوع نسبت به اعلام فسخ نکاح به طرف دیگر اقدام نماید که این فوریت حالت عرفی دارد ولی طلاق چنین نیست و در طلاق هر زمان پس از گذشت حالت عرفی نیز در صورت احراز شرایط طلاق می توان درخواست گواهی عدم سازش و یا درخواست صدور حکم طلاق را به دادگاه تقدیم کرد.
11) ارجاع به داوری که اصولا داور خویشاوندان متاهل زوجین، دارای حداقل سی سال سن وآشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی می باشد و در صورت عدم دسترسی به این شخص از اشخاص واجد شرایط انتخاب می گردد، در طلاق مطرح می شود و داوری در فسخ نکاح مورد پیش بینی قانون گذار قرار نگرفته و نمی توان شرایط داوری در طلاق را به فسخ نکاح تسری بدهیم.
12) طلاق اختصاص به نکاح دائم دارد ولی فسخ نکاح هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت پیش بینی شده است.
13) در طلاق رجعی(طلاقی که در ایام عده مرد اجازه بازگشت به زندگی مشترک و رجوع به زن خود را دارد)، اگر زن یا مرد در ایام عده فوت نماید، از یکدیگر ارث می برند اما ارث بردن در زمانی که زن در طلاق باین (در ایام عده مرد اجازه بازگشت به زندگی مشترک و رجوع به زن خود را ندارد) قراردارد، امکان پذیر نیست (جز در مورد ماده 944 قانون مدنی) و در مورد فسخ نکاح به جهت این که رجعی و باین مطرح نمی شود، قانون گذار بحث ارث بردن زن از مرد را نپذیرفته است و در فسخ نکاح ارث مطرح نمی شود.
14) در طلاق رجعی، در زمان عده، نفقه زن برعهده زوج است مگر اینکه زوجه از همسر خود تمکین نکند که در این حالت زوج متعهد به پرداخت نفقه نیست و در طلاق باین و در فسخ نکاح نیز به زن نفقه تعلق نمی گیرد؛ مگر اینکه در فسخ نکاح زن باردار باشد. 
 

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.