مقالات با برچسب حقوق خانواده

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اگر در ازدواج موقت (صیغه) به هر دلیلی زن و شوهر صاحب فرزندی شوند، آن بچه از نظر حقوقی دقیقا همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است و هیچ تفاوتی با آن ندارد و تمام امتیازات وی را دارا می باشد. طفل متولد در زمان زوجیت منتسب به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از …

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مهم ترین تفاوت های طلاق و فسخ نکاح : 1) در طلاق باید صیغه طلاق با تشریفات و بیان خاص انجام گیرد؛ در صورتی که در فسخ نیاز به آن تشریفات نیست.( ماده 1132 قانون مدنی ) 2) در طلاق شهادت دو مرد عادل ضروری است؛ در حالیکه در فسخ نیازی آن نیست. 3) اگر پیش از نزدیکی …

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

نفقه چیست از جمله وظایف آقا تامین خوراک، پوشاک، مسکن و تمام هزینه‌های ضروری زندگی جهت امرار معاش همسر و فرزندان است  که: در مورد زوجه: وظایف همسر (زوج) تا زمانی است که خانم تمکین کند و اگر تمکین نکند آن را ناشزه می نامند و مستحق مطالبه نفقه نیست …