مقالات با برچسب صیغه

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نکاح : به معنی ازدواج است. انواع نکاح 1) نکاح دائم: عقد ازدواج که برای همیشه منعقد می شود را نکاح دائم می نامند. اصل نکاح دائم، یک قرارداد غیر مالی است که نیاز به رشد ندارد. نکاح دائم باید ثبت شود ولی ثبت نکردن آن باعث ابطال آن نمی شود ولی مجازات …