مقالات با برچسب طلاق

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

مهم ترین تفاوت های طلاق و فسخ نکاح : 1) در طلاق باید صیغه طلاق با تشریفات و بیان خاص انجام گیرد؛ در صورتی که در فسخ نیاز به آن تشریفات نیست.( ماده 1132 قانون مدنی ) 2) در طلاق شهادت دو مرد عادل ضروری است؛ در حالیکه در فسخ نیازی آن نیست. 3) اگر پیش از نزدیکی …