مقالات با برچسب مطالبه مهریه

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد. داداگاه اگر زوج را محکوم به پرداخت مبلغ مهریه نماید و پس از ابلاغ حکم و صدور اجرائیه چنانچه زوج ادعا نماید که قادر به پرداخت مبلغ مهریه به صورت …

جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

مهریه مالی است که مرد هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود.  مهریه دو حالت دارد: مهریه عند الاستطاعه: وقتی آقا توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، خانم ابتدا توانایی آقا را باید اثبات کند و بعد در صورت …