مقالات با برچسب نکاح

دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

اگر در ازدواج موقت (صیغه) به هر دلیلی زن و شوهر صاحب فرزندی شوند، آن بچه از نظر حقوقی دقیقا همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم است و هیچ تفاوتی با آن ندارد و تمام امتیازات وی را دارا می باشد. طفل متولد در زمان زوجیت منتسب به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از …

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

موضوعی که در این مقاله مطرح شده است ، دادن وکالت به هر شخصی است برای انعقاد عقد نکاح و نه صرفا وکالت دادن به وکیل دادگستری. در ازدواج نیز مانند سایر عقد های دیگر اراده باید اعلام شود، اظهار این اراده ممکن است به صورت نمایندگی انجام شود. مطابق ماده …

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نکاح : به معنی ازدواج است. انواع نکاح 1) نکاح دائم: عقد ازدواج که برای همیشه منعقد می شود را نکاح دائم می نامند. اصل نکاح دائم، یک قرارداد غیر مالی است که نیاز به رشد ندارد. نکاح دائم باید ثبت شود ولی ثبت نکردن آن باعث ابطال آن نمی شود ولی مجازات …