مقالات با برچسب عقد

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

موضوعی که در این مقاله مطرح شده است ، دادن وکالت به هر شخصی است برای انعقاد عقد نکاح و نه صرفا وکالت دادن به وکیل دادگستری. در ازدواج نیز مانند سایر عقد های دیگر اراده باید اعلام شود، اظهار این اراده ممکن است به صورت نمایندگی انجام شود. مطابق ماده …

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نکاح : به معنی ازدواج است. انواع نکاح 1) نکاح دائم: عقد ازدواج که برای همیشه منعقد می شود را نکاح دائم می نامند. اصل نکاح دائم، یک قرارداد غیر مالی است که نیاز به رشد ندارد. نکاح دائم باید ثبت شود ولی ثبت نکردن آن باعث ابطال آن نمی شود ولی مجازات …