آیا بخشیدن مهریه با سند عادی و دستنویس اعتبار داره؟

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا بخشیدن مهریه با سند عادی و دستنویس اعتبار داره؟

 در پاسخ باید عرض کنم چه زن در یک برگ عادی ویا به تعبیر حقوقی در سند عادی مهریه را ببخشد و چه در دفترخانه با سند رسمی مهریه رو ببخشه
هر دو در دادگاه معتبر هستن و قابل استناده!
گرچه بهتره در دفترخانه این بخشش صورت بگیره اما نکته ای که باید توجه کنید اینه که
اگر در متن سند، زن بنویسه ابرا کردم و یا تمام مهریه رو دریافت کردم
دیگه زن حق رجوع به شوهر رو نداره
اما اگر بنویسه هبه کردم با بذل کردم حق رجوع به شوهر وجود داره
مگر اینکه زن بنویسه حق رجوع از خودم را نیز ساقط نمودم.