راه های دریافت نفقه از شوهر

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

راه های دریافت نفقه از شوهر

نفقه از ۲راه قابل وصوله
 ۱.اقدام حقوقی و دادخواست مطالبه نفقه
 ۲.اقدام کیفری و شکایت ترک انفاق 

برای هر دو راه اول باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنیم.

 اقدام حقوقی مستلزم پرداخت ۱/۵تا ۳/۵ درصد هزینه به دادگستریه و مرد فقط محکوم به پرداخت مبلغ ریالی نفقه میشه.

اما اقدام کیفری هزینه زیادی نداره و مرد در صورت پرداخت نکردن نفقه صرفا مجازات میشه و بیش از ۶ماه تا۲سال حبس خواهد داشت.

البته در صورتیکه مرد نفقه زن رو‌پرداخت کنه در صورت زندانی شدن بلافاصله آزاد میشه.

توجه داشته باشید در هر دو راه مطالبه نفقه مشروط به تمکین خانم از شوهره