آیا زن میتونه بخاطره اعتیاد مرد دادخواست طلاق بده؟

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا زن میتونه بخاطره اعتیاد مرد دادخواست طلاق بده؟

صرف اثبات اعتیاد شوهر باعث استفاده زن برای گرفتن طلاق نمیشه و لزوما اعتیاد باید به تشخیص دادگاه مضر باشه و به زندگی زناشویی خلل وارد کنه.
در این شرط موضوع اعتیاد مشخص نشده 
بنابراین ظاهر شرط دلالت بر هر نوع اعتیادی داره
مثل مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و غیره …

 ولی نکته مشترک همه این اعتیاد ها مضر بودن آن ها برای زندگی زناشویی و ایجاد دشواری برای زوجه است.