گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد

پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد

مهریه چه از نوع عند المطالبه باشه و یا عند الاستطاعه باشه یک نوع دِینه که اصطلاحا بر ذِمه مرده و مرد باید پرداخت کنه.

فرض کنید طلاق توافقی انجام شده و زن و مرد توافق کردن نصف مهریه از سوی زن بخشیده بشه و در موردالباقی مهریه مرد موظفه هر ماه یک سکه  پرداخت کنه

اما بعد از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده زن با مرد دیگه از ازدواج می کنه !

در این صورت باید خدمتتون عرض کنم این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست و زن میتونه کماکان مهریه خوش رو از  شوهر قبلی دریافت کنه