آیا پدر و مادر می توانند فرزند را تنبیه کنند؟

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا پدر و مادر می توانند فرزند را تنبیه کنند؟

قانونگذار به پدر و مادر اجازه داده كه فرزند را تنبیه كنند

ولی این تنبیه نباید به گونه‌ای باشد كه موجب صدمه و آسیب به جسم فرزند بشه.

بلکه باید عرف جامعه نوع تنبیه را خشونت و آزار نداند.

سوال؟؟؟
اگر فرزند در ضمن تنبیه آسیب ببیند، آیا پدر و مادر مسئولیت دارند؟

جواب مثبت است اگر آسیب ناشی از تنبیه بدنی جدی باشد مادر و پدر مسئول هستند

و باید دیه پرداخت کنند و این تنبیه می‌تونه باعث بشه پدر یا مادر حق نگهداری فرزندشون را رو از دست بدن.