آیا ایست بازرسی و تفتیش خودرو قانونی است؟

دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸
در حال بارگذاری

آنجا كه اتومبیل اشخاص حریم شخصی شهروندان محسوب می گردد ، توقف و بازرسی آنها نیازمند رعایت اصول قانونی است ، بنابراین اقدامات مذكور می باید با توجه به موارد زیر انجام گیرد :
• باید جرم مشهود باشد،
•  ضابطین عام حضور نداشته باشند و یا به موقع اقدام نکنند و یا اعلام نیاز کنند.
در غیر از موارد فوق الذكر توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی ها نیازمند مصوبات قانونی زیر است :
۱ - مصوبات شورای امنیت كشور (شاك) در خصوص نقاط ایست و بازرسی.
۲- مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان.
۳- حكم دادستان بطور خاص.
لازم به ذکر است  در مورد اتومبیل،نقاطی که قابل مشاهده باشد جزو حریم خصوصی و شخصی محسوب نمی شود ولیکن نقاطی که قابل مشاهد نیست مانند داشبورد و صندوق عقب جزو حریم شخصی و خصوصی محسوب می شود.

سیدمهران ریاضی‌مند

#وکیل_هوشمند_ایران

برچسب‌ها: