آیا مرد میتونه برای فرار از پرداخت مهریه...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا مرد میتونه برای فرار از پرداخت مهریه اموالش رو به نام شخص دیگه ای بزنه؟

مطابق رای وحدت رویه که در سال ۱۳۹۸ توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد 

زمانی زن میتونه از مرد به جرم فرار از دِین شکایت بکنه که حکم قطعی مطالبه مهریه یا نفقه صادر شده باشه 

بنابراین انتقال اموال توسط مرد در زمان طرح شکایت ، جرم نیست
و نه تنها باید حکم صادر شده باشه بلکه باید قطعی هم شده باشه