آیا زن میتونه اموال مرد رو...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا زن میتونه اموال مرد رو بابت مهریه و نفقه توقیف کنه؟

در مورد این سوال باید اموال مرد رو به ۲قسمت تقسیم کنیم

۱.اموالی که مرد بهشون احتیاج داره و اگر از مرد بگیریم  با مشکل مواجه میشه

۲.اموالی که اگر از مرد بگیریم با مشکل مواجه نمیشه.

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خونه و اسباب و اثاثیه خونه مرد در صورتیکه در حد شانش باشه قابل توقیف نیست که تشخیص شان با دادگاهه

ولی در مورد ماشین باید عرض کنم ماشین قابل توقیفه مگر اینکه اسباب کار مرد باشه و مرد روزی خودش رو از طریق کارکردن با اون بدست بیاره.