تفاوت مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

تفاوت مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه...

مهریه عندالامطالبه یعنی هر زمان زن اراده کنه مرد باید پرداخت کنه( البته در حال حاضر تا 110 تا سکه یا معادل اون عندالامطالبه محسوب میشه و بیشتر از اون رو باید زن اموال معرفی کنه) اما مهریه عندالاستطاعه رو زمانی مرد باید پرداخت کنه که توانایی پرداخت آن را داشته باشه یعنی زن باید ثابت کنه که مرد اموالی داره  و استطاعت و توانایی پرداخت مهریه رو داره .