شرط تنصیف دارایی...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

شرط تنصیف دارایی

درعقد نامه ها، دوازده شرط ذکر شده که یکی از بندهای اون مربوط به تنصیف امواله،
در این بند اومده اگر شوهر درخواست طلاق كنه و دادگاه تشخیص بده تقاضای طلاق مربوط به تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتارش نبوده
مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خودش را كه در ایام زندگی مشترك (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زن منتقل کند.

 البته باید توجه داشته باشید در صورتیکه مردی این بند رو امضا نکنه زن نمیتونه از این شرط استفاده کنه.