اجرت المثل ایام زوجیت

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

اجرت المثل ایام زوجیت

مطابق قانون در صورتیکه خانم کارهایی را که قانونا بر عهدش نبوده ،به دستور مرد انجام بده مستحق اجرت و دستمزده که این اجرت توسط کارشناس مشخص میشه.
اما برای اینکه این اجرت رو بتونه بگیره چند تا شرط لازمه 

۱.قصدش کار کردن به صورت رایگان نباشه 

۲.طلاق به درخواست زن نباشه بنابراین اگر  زن بدون هیچگونه چشمداشتی کاری انجام داده مستحق اجرت المثل نیست.