آیا مرد می تواند با صدور حکم اعسار...

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا مرد می تواند با صدور حکم اعسار نسبت به مهریه، نفقه و اجرت المثل، زن را طلاق بدهد؟

مطابق قانون مدنی مرد حق طلاق زن را داره
اما باید تکلیف پرداخت حقوق مالی زن اعم از نفقه،اجرت المثل و مهریه و شرط تنصیف دارایی رو مشخص کنه

بنابر این لازم نیست که مهریه به طور کامل پرداخت بشه تا مرد زن را طلاق بده 
بلکه حتی با صدور حکم اعسار و
قسط بندی پرداخت این حقوق، مرد میتونه زن رو طلاق بده.