آیا با ازدواج مجدد زن حضانت فرزندان از مادر گرفته میشه؟

جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

آیا با ازدواج مجدد زن حضانت فرزندان از مادر گرفته میشه؟

در گذشته مبنای قانونی بر این بود که اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اونه دیوانه بشه یا با شخص دیگه ای ازدواج کنه حق حضانتش از بین میرفت و حضانت در هر سنی به پدر داده میشد

اما در حال حاضر مطابق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده تشخیص حضانت فرزند با دادگاهِ
و دادگاه بر اساس مصلحت فرزند، تصمیم میگیره حضانت فرزند با مادر باشه یا پدر