آیا چک کردن گوشی همسر جرمه؟

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

برخی زنان و مردان عادت به کنترل و بازرسی تلفن همراه همسران خود دارند در حالیکه این رفتار میتونه جرم محسوب بشه. مطابق قانون هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی پیدا کنه مرتکب جرم شده.
بنابراین اگر گوشی شخصی دارای رمز باشه و یکی از زن و مرد به رمز دسترسی پیدا بکنه و وارد گوشی بشه 
و اطلاعات و عکسها رو چک کنه مرتکب جرم شده و به ۹۱ روز تا ۱سال حبس یا جزای نقدی محکوم میشه