آیا ساخت دوربین مخفی جرم محسوب میشود؟

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری


مطابق قانون هرگونه فیلم برداری و عکس برداری بدون اجازه و همچنین منتشر کردن این عکس و فیلمها بدون اجازه جرم محسوب میشه
و تحت شرایطی ۹۱روز تا ۲سال زندان و جریمه نقدی داره.
از طرفی در صورتیکه شخصی به واسطه این فیلمبرداری یا عکاسی صدمه روحی و جسمی و مالی ببینه میتونه از مرتکب این رفتار شکایت کنه.

بنابراین تهیه و تولید دوربین مخفی بدون مجوزقانونی  و اجازه اشخاص مسولیت قانونی دارد .