آیا خودکشی جرم محسوب میشه؟

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

در کشور ما هیچگونه قانونی مبنی بر جرم بودن خودکشی وجود نداره
بنابراین خودکشی جرم نیست اما اگر اشخاصی از طریق فضای مجازی مردم رو ترغیب و تحریک به خودکشی کنن
به عنوان مثال موزیک یا فیلم هایی بسازن که محتوای اونها حاوی مطالبیه که مردم رو تحریک به خودکشی کنن اشخاص مرتکب جرم شدن به 91 روز تا یکسال حبس یا جریمه نقدی محکوم میشن.