مهریه و راه‌های وصول آن

یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

مهریه از ۲طریق قابل وصول است
راه اول مراجعه به مراجع قضاییه که از طریق دفاتر خدمات قضایی باید دادخواست مطالبه مهریه به همراه قرار تامین خواسته رو بدیم توجه داشته باشین اقدام از این راه مستلزم پرداخت ۳/۵درصد ارزش مهریه به دادگاهه.البته میتونید برای اینکه هزینتون کم باشه بخشی از مهریه رو مطالبه کنید.
به عنوان مثال اگر ۱۰تا سکه است ۲تا رو مطالبه کنید.

راه دوم مراجعه به اداره اجرای ثبته
در این روش خانم می‌تواند قباله ازدواج خودش را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کنه و تقاضای صدور اجرائیه کنه و بعدش با اجراییه به اداره ثبت مراجعه کنه.در این روش خانم باید هزینه اجرایی روهم که برابر با پنج درصده پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.

سید مهران ریاضی مند

#وکیل_هوشمند_ایران