آیا پیشفروش آپارتمان جرم محسوب میشه؟

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

مطابق قانون قرارداد پیش‌فروش آپارتمان باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه و نمیتونیم قرارداد پیش فروش رو در بنگاه و پیش مشاورین املاک تنظیم کنیم بنابراین اگر قرارداد پیش فروش در دفترخونه تنظیم نشه نه تنها خطرات و نگرانی های خاص خودش رو داره بلکه مطابق ماده 23 از قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس از 91 یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.