آیا اسکرین شات جرمه؟

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای افشا کردن اسرار خصوصی دیگران جرم
هست از طرفی قانونگذار در ماده ۸ قانون احترام به آزادی های
مشروع و حقوق شهروندی
نامه ها ، عکس ها ، نوشته های و فیلم های خصوصی را از مصاديق اون دونسته 

اما باید توجه کنیم اگر اسکرین شات به دادگاه ارائه بشه یا برای شکایت استفاده بشه نه تنها جرم نیست بلکه دلیل و امار محسوب میشه

ولی اگر انتشار اسکرین شات برای اخاذی یا بی آبرو کردن افراد باشه جرمه و مجازاتش جزای نقدی یا دوتا سال زندان هست .