تعیین خسارت برای املاک.

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

در قراردادهای مشاور املاک بندی با این مضمون نوشته شده که اگر ملک مال غیر باشه باید فروشنده روزانه فلان مبلغ رو بده   
دوستان تعیین خسارت مقطوع برای این شرط در قراردادها اشتباه محضه چرا که اگر ملک چنین وضعیتی پیدا بکنه عقد باطله و فروشنده باید قیمت روز ملک رو به عنوان خسارت پرداخت کنه در حالیکه با گذاشتن این بند دیگه شما نمیتونید قیمت روز رو بگیرید و فقط خسارت تعیین شده رو میگیرید مگر اینکه بنویسید حداقل خسارت روزانه فلان مبلغ باشه.