دستور تخلیه

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

دستور تخلیه زمانی صادر میشه  که رابطه مالک و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد یعنی 
۱.امضا دو شاهد در زیر قرارداداجاره وجود داشته باشه 
۲.در دونسخه تنظیم شده باشه كه در این صورت شورای حل اختلاف طی ۷روز دستور تخلیه رو صادر میکنه اما اگر این شرایط رو در قرارداد اجاره نداشته باشید به عنوان مثال دو تا شاهد اجاره نامه رو امضا نکرده باشه باید دادخواست حکم به تخلیه رو بدید که ممکنه ۶ماه تا یکسال طول بکشه تا مستاجر رو بیرون کنید.

توجه داشته باشید مشاور املاک به عنوان شاهد پذیرفته نمیشه.