اگر فروشنده ای ملکی سند نزنه چه کار باید بکنیم؟

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

در مورد این سوال باید دو حالت رو از هم‌ جدا کنیم حالت اول قراردادهای پیش فروشه و هنوز ملک پایانکار نداره در این حالت باید دادخواست الزام به اخذ پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی بدیم در غیر اینصورت اگر فقط الزام به تنظیم سند رسمی بدیم دعوا رد میشه اما اگر ملک پیش فروش نیست و پایانکار داره باید دادخواست الزام‌به تنظیم سند رسمی بدیم.

توجه داشته باشید در مورد ملک هایی که صورت مجلس تفکیکی ندارند باید تمام مالکین و سازندگان طرف دعوی قرار بگیرن.