پارکینگ مزاحم چیست؟

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری


پارکینگ مزاحم یعنی اینکه دو ماشین پشت سر هم به گونه‌ای طوری پارک کنن که برای خروج یکی از آنها باید به ماشین دیگه هم جابجا بشه.

طبق قانون هیچ یک از واحدها نباید ماشینشون را طوری پارک کنن که مانع رفت و آمد سایر ساکنین بشه همچنین هیچ واحدی، بدون داشتن حق پارکینگ، اجازه نداره ماشینش را داخل ساختمان پارک کنه در چنین وضعیتی بهتره  اول به ۱۱۰زنگ بزنیم و گزارش بگیریم بعدش از همسایه شکایت مزاحمت بکنیم که برای طرح شکایت باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنیم.