نکات مهم برای صادر کردن چک

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری


برای صادر کردن چک باید حتما ۳ تا نکته را در نظر بگیریم

۱.وقتی  چکی را برای پرداخت یک قرارداد می دهید، حتما مشخصاتش را به طور کامل در قراردادتان ذکر نمایید. مثل مبلغ چک، شماره و تاریخ آن.

۲.اگر روی چک نوشته بشه  بابت ضمانت  فلان کار و چک نه تنها جنبه ی حقوقی می گیرد بلکه دارنده اجراییه مستقیم هم نمیتونه بگیره. بنابراین به نفع دارنده است که این شرط در چک نوشته نشده باشه.

۳.حتما تاریخ صدور چک رو در صورت چک ذکر کنید تاریخ صدور با تاریخ سررسید متفاوته بنابراین هم تاریخ صدور رو بنویسید هم تاریخ سررسید رو.