پرداخت هزینه‌های تعمیر ساختمان بر عهده‌ی مالک است یا مستاجر؟

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

در حالت کلی بایستی بدانید که پرداخت هزینه‌ی تعمیرات اساسی و ضروری مثل   تعمیرات مربوط به تاسیسات،سقف خانه،تعمیرات مربوط لوله کشی آب و فاضلاب بر عهده‌ی صاحبخانه است و هزینه‌ی تعمیرات جزیی مثل تعویض و یا تعمیر قفل درها
نصب توری برای پنجره‌ها 

را مستاجر موظفه پرداخت کنه.بنابراین در مورد دریافت هزینه ها باید هزینه های کلی  را از هزینه های جزئی تفکیک کنیم