حضانت فرزندان بر عهده چه کسی است؟

پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
در حال بارگذاری

قانونگذار در  ماده ١١٦٩ از قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و حضانت دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما مطابق اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است  مطابق تبصره اين ماده كه  به اصلاحیه افزوده شده است پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.بنابر اين پس از رسيدن اين اطفال به بلوغ شرعي حضانت منتفي شده و خودشان تصميم ميگيرند نزد چه شخصي زندگي كنند.
 

سیدمهران ریاضی‌مند

#وکیل_هوشمند_ایران